Skab resultater

Med AGROSA CONSULTs rådgivningskoncept, kan du få støtte eller aflastning, så du får overblikket og mu­lig­hed for at udøve rettidig...

Læs mere

Case

”Da Bo startede sin ansæt­telse hos os, var der et markant behov for effek­tivitetsmæssige for­bed­rin­ger i særligt 3 af sobesæt­ningerne...

Læs mere

Strategi
og driftledelse

Vi tilbyder rådgivning og overordnet ekstern drifts­ledelse til svine­produ­cen­ter. Vi hjælper bedrifter der ønsker at syste­mati­sere....

Læs mere